model: VIJA-218VMmodel: VIJA-218VM
Di chuyển chuột để thấy ảnh rõ hơn.


model: VIJA-218VM

: 0908560919

Gọi để biết giá


Mô tả

Điều khiển từ xa VIJA Light dùng để cài đặt, thay đổi chế độ hoạt động của thiết bị báo hiệu VIJA Light từ khoảng cách 5m.
- Thay đổi chế độ chớp
- Thay đổi cường độ sáng
- Thay đổi ngưỡng bật/tắt
- Thay đổi chế độ nạp ắc quy
- Kiểm tra ắc quy
- Tắt đèn