ĐÈN HÀNH TRÌNH PHƯƠNG TIỆN ĐƯỜNG THỦY feed

model: VIJA-110 N
model: VIJA-110 N

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 1,8 ÷ 3,7Km (1 ÷ 2 hải lý)
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa
 • Đủ các màu và góc chiếu sáng đáp ứng yêu cầu giao thông đường thủy
 • Nhiệt độ làm việc từ -40 ÷ 80oC
 • Thời gian sử dụng hơn 100,000 hmodel: VIJA-218 N
model: VIJA-218 N

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 3,7 ÷ 5,5Km (2 ÷ 3 hải lý)
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa
 • Đủ các màu và góc chiếu sáng đáp ứng yêu cầu giao thông đường thủy
 • Nhiệt độ làm việc từ -40 ÷ 80oC
 • Thời gian sử dụng hơn 100,000 hmodel: VIJA-370 N
model: VIJA-370 N

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 5,5 ÷ 7,4Km (3 ÷ 4 hải lý)
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa
 • Đủ các màu và góc chiếu sáng đáp ứng yêu cầu giao thông đường thủy
 • Nhiệt độ làm việc từ -40 ÷ 80oC
 • Thời gian sử dụng hơn 100,000 hmodel: VIJA-412 N
model: VIJA-412 N

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 9,26 ÷ 11,11Km (5 ÷ 6 hải lý)
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa
 • Đủ các màu và góc chiếu sáng đáp ứng yêu cầu giao thông đường thủy
 • Nhiệt độ làm việc từ -40 ÷ 80oC
 • Thời gian sử dụng hơn 100,000 h
 • «« Trang đầu
 • « Lui
 • 1
 • Tới »
 • Trang cuối »»
Sản phẩm từ 1 - 4 / 4