THIẾT BỊ BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY feed

ĐÈN BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY model: VIJA-110
ĐÈN BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY model: VIJA-110

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 1,8 ÷ 3,7Km (1 ÷ 2 hải lý)
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa
 • Màu tín hiệu: Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh lục, Xanh lam
 • Nhiệt độ làm việc từ âm 40°C ÷ +80°C ( - 40°F ÷ 176°F )
 • Tuổi thọ của Led hơn 100,000 hĐÈN BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY model: VIJA-218
ĐÈN BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY model: VIJA-218

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 3,7 ÷ 5,5Km (2 ÷ 3 hải lý)
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa
 • Màu tín hiệu: Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh lục, Xanh lam
 • Nhiệt độ làm việc từ âm 40°C ÷ +80°C ( - 40°F ÷ 176°F )
 • Tuổi thọ của Led hơn 100,000 hĐÈN BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY model: VIJA-370
ĐÈN BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY model: VIJA-370

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 5,5 ÷ 7,4Km (3 ÷ 4 hải lý)
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa
 • Màu tín hiệu: Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh lục, Xanh lam
 • Nhiệt độ làm việc từ âm 40°C ÷ +80°C ( - 40°F ÷ 176°F )
 • Tuổi thọ của Led hơn 100,000 hĐÈN BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY model: VIJA-370GPS
ĐÈN BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY model: VIJA-370GPS

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 5,5 ÷ 7,4Km ( 3 ÷ 4 hải lý )
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa, điều khiển chớp đồng bộ GPS
 • Màu tín hiệu: Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh lục, Xanh lam
 • Nhiệt độ làm việc từ âm 40°C ÷ +80°C ( - 40°F ÷ 176°F )
 • Tuổi thọ của Led hơn 100,000 h
 • «« Trang đầu
 • « Lui
 • 1
 • Tới »
 • Trang cuối »»
Sản phẩm từ 1 - 4 / 4