THIẾT BỊ BÁO HIỆU HÀNG HẢI feed

ĐÈN BÁO HIỆU HÀNG HẢI model: VIJA-218
ĐÈN BÁO HIỆU HÀNG HẢI model: VIJA-218

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 2 ÷ 3 hải lý
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa
 • Màu tín hiệu: Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh lục, Xanh lam
 • Nhiệt độ làm việc từ âm 40°C ÷ +80°C ( - 40°F ÷ 176°F )
 • Tuổi thọ của Led hơn 100,000 hĐÈN BÁO HIỆU HÀNG HẢI model: VIJA-370
ĐÈN BÁO HIỆU HÀNG HẢI model: VIJA-370

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 3 ÷ 4 hải lý
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa
 • Màu tín hiệu: Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh lục, Xanh lam
 • Nhiệt độ làm việc từ âm 40°C ÷ +80°C ( - 40°F ÷ 176°F )
 • Tuổi thọ của Led hơn 100,000 hĐÈN BÁO HIỆU HÀNG HẢI model: VIJA-370GPS
ĐÈN BÁO HIỆU HÀNG HẢI model: VIJA-370GPS

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 3 ÷ 4 hải lý
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa, điều khiển chớp đồng bộ GPS
 • Màu tín hiệu: Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh lục, Xanh lam
 • Nhiệt độ làm việc từ âm 40°C ÷ +80°C ( - 40°F ÷ 176°F )
 • Tuổi thọ của Led hơn 100,000 hĐÈN BÁO HIỆU HÀNG HẢI model: VIJA-412
ĐÈN BÁO HIỆU HÀNG HẢI model: VIJA-412

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 5 ÷ 6 hải lý
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa
 • Màu tín hiệu: Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh lục, Xanh lam
 • Nhiệt độ làm việc từ âm 40°C ÷ +80°C ( - 40°F ÷ 176°F )
 • Tuổi thọ của Led hơn 100,000 hĐÈN BÁO HIỆU HÀNG HẢI model: VIJA-412GPS
ĐÈN BÁO HIỆU HÀNG HẢI model: VIJA-412GPS

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 5 ÷ 6 hải lý
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa, điều khiển chớp đồng bộ GPS
 • Màu tín hiệu: Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh lục, Xanh lam
 • Nhiệt độ làm việc từ âm 40°C ÷ +80°C ( - 40°F ÷ 176°F )
 • Tuổi thọ của Led hơn 100,000 h
 • «« Trang đầu
 • « Lui
 • 1
 • Tới »
 • Trang cuối »»
Sản phẩm từ 1 - 5 / 5