THIẾT BỊ BÁO HIỆU HÀNG HẢI feed

model: VIJA-218VM
model: VIJA-218VM

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 2 ÷ 3 hải lý
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa
 • Nhiệt độ làm việc từ -40 ÷ 80oC
 • Thời gian sử dụng hơn 100,000 hmodel: VIJA-370VM
model: VIJA-370VM

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 3 ÷ 4 hải lý
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa
 • Nhiệt độ làm việc từ -40 ÷ 80oC
 • Thời gian sử dụng hơn 100,000 hmodel: VIJA-370VM-GPS
model: VIJA-370VM-GPS

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 3 ÷ 4 hải lý
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa, điều khiển chớp đồng bộ GPS
 • Nhiệt độ làm việc từ -40 ÷ 80oC
 • Thời gian sử dụng hơn 100,000 hmodel: VIJA-412VM
model: VIJA-412VM

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 5 ÷ 6 hải lý
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa
 • Nhiệt độ làm việc từ -40 ÷ 80oC
 • Thời gian sử dụng hơn 100,000 hmodel: VIJA-412VM-GPS
model: VIJA-412VM-GPS

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 5 ÷ 6 hải lý
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa, điều khiển chớp đồng bộ GPS
 • Nhiệt độ làm việc từ -40 ÷ 80oC
 • Thời gian sử dụng hơn 100,000 h
 • «« Trang đầu
 • « Lui
 • 1
 • Tới »
 • Trang cuối »»
Sản phẩm từ 1 - 5 / 5