ĐÈN CẢNH BÁO HÀNG KHÔNG feed

Đèn báo hiệu VIJA-370 VA-GPS
Đèn báo hiệu VIJA-370 VA-GPS

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 5,5 ÷ 7,4Km
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa, điều khiển chớp đồng bộ GPS
 • Nhiệt độ làm việc từ -40 ÷ 80oC
 • Thời gian sử dụng hơn 100,000 hĐèn báo hiệu VIJA-370VA
Đèn báo hiệu VIJA-370VA

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 5,5 ÷ 7,4Km
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa
 • Nhiệt độ làm việc từ -40 ÷ 80oC
 • Thời gian sử dụng hơn 100,000 hĐèn cảnh báo VIJA-110
Đèn cảnh báo VIJA-110

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 1,8 ÷ 3,7 Km
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa
 • Nhiệt độ làm việc từ -40 ÷ 80oC
 • Thời gian sử dụng hơn 100,000 hĐèn cảnh báo VIJA-218VA
Đèn cảnh báo VIJA-218VA

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 3,7 ÷ 5,5Km
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa
 • Nhiệt độ làm việc từ -40 ÷ 80oC
 • Thời gian sử dụng hơn 100,000 hĐèn cảnh báo VIJA-412
Đèn cảnh báo VIJA-412

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 9,26 ÷ 11,11Km
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa
 • Nhiệt độ làm việc từ -40 ÷ 80oC
 • Thời gian sử dụng hơn 100,000 hĐèn cảnh báo VIJA-412 VA-GPS
Đèn cảnh báo VIJA-412 VA-GPS

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 9,26 ÷ 11,11Km
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa, điều khiển chớp đồng bộ GPS
 • Nhiệt độ làm việc từ -40 ÷ 80oC
 • Thời gian sử dụng hơn 100,000 h
 • «« Trang đầu
 • « Lui
 • 1
 • Tới »
 • Trang cuối »»


Hiển thị  
Sản phẩm từ 1 - 6 / 6