ĐÈN CẢNH BÁO HÀNG KHÔNG feed

ĐÈN CẢNH BÁO HÀNG KHÔNG model: VIJA-110
ĐÈN CẢNH BÁO HÀNG KHÔNG model: VIJA-110

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 1,85 ÷ 3,7 Km
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa
 • Màu tín hiệu: Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh lục, Xanh lam
 • Nhiệt độ làm việc từ âm 40°C ÷ +80°C ( - 40°F ÷ 176°F )
 • Tuổi thọ của Led hơn 100,000 hĐÈN CẢNH BÁO HÀNG KHÔNG model: VIJA-218
ĐÈN CẢNH BÁO HÀNG KHÔNG model: VIJA-218

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 3,7 ÷ 5,5 Km
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa
 • Màu tín hiệu: Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh lục, Xanh lam
 • Nhiệt độ làm việc từ âm 40°C ÷ +80°C ( - 40°F ÷ 176°F )
 • Tuổi thọ của Led hơn 100,000 hĐÈN CẢNH BÁO HÀNG KHÔNG model: VIJA-370
ĐÈN CẢNH BÁO HÀNG KHÔNG model: VIJA-370

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 5,5 ÷ 7,4Km
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa
 • Màu tín hiệu: Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh lục, Xanh lam
 • Nhiệt độ làm việc từ âm 40°C ÷ +80°C ( - 40°F ÷ 176°F )
 • Tuổi thọ của Led hơn 100,000 hĐÈN CẢNH BÁO HÀNG KHÔNG model: VIJA-370GPS
ĐÈN CẢNH BÁO HÀNG KHÔNG model: VIJA-370GPS

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 5,5 ÷ 7,4Km
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa, điều khiển chớp đồng bộ GPS
 • Màu tín hiệu: Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh lục, Xanh lam
 • Nhiệt độ làm việc từ âm 40°C ÷ +80°C ( - 40°F ÷ 176°F )
 • Tuổi thọ của Led hơn 100,000 hĐÈN CẢNH BÁO HÀNG KHÔNG model: VIJA-412
ĐÈN CẢNH BÁO HÀNG KHÔNG model: VIJA-412

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 9,26 ÷ 11,11Km
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa
 • Màu tín hiệu: Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh lục, Xanh lam
 • Nhiệt độ làm việc từ âm 40°C ÷ +80°C ( - 40°F ÷ 176°F )
 • Tuổi thọ của led hơn 100,000 hĐÈN CẢNH BÁO HÀNG KHÔNG model: VIJA-412GPS
ĐÈN CẢNH BÁO HÀNG KHÔNG model: VIJA-412GPS

 • Sử dụng năng lượng mặt trời, tầm hiệu lực từ 9,26 ÷ 11,11Km
 • Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO14001:2004, ISO9001:2008, EN60945:2002, IP 68
 • Hơn 200 tín hiệu chớp, hệ thống điều khiển từ xa, điều khiển chớp đồng bộ GPS
 • Màu tín hiệu: Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh lục, Xanh lam
 • Nhiệt độ làm việc từ âm 40°C ÷ +80°C ( - 40°F ÷ 176°F )
 • Tuổi thọ của Led hơn 100,000 h
 • «« Trang đầu
 • « Lui
 • 1
 • Tới »
 • Trang cuối »»


Hiển thị  
Sản phẩm từ 1 - 6 / 6